Till senaste kommentaren

Vad är skillnaden mellan förtroendetid och reglerad tid?

Hej,

Jag är ferieanställd och är ny som lärare. Jag behöver få veta hur jag ska förhålla mig till min arbetstid när det gäller förtroendetid respektive reglerad tid. Vad gäller?

Tack.
Karin

Karin

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Vad bra att du hör av dig och frågar!

  Som ferieanställd lärare har du en årsarbetstid att förhålla dig till. Den är uppdelad i reglerad- schemalagt tid som arbetsgivaren styr över och förtroendetid som du styr över själv.

  Inom den reglerade arbetstiden ska allt som är bundet arbete rymmas, även kompetensutveckling. Det kan till exempel vara undervisning, rättning av nationella prov och föräldramöten. Fördelningen av arbetstiden bestäms i dialog mellan rektorn och varje anställd.

  Förtroendearbetstid är all den arbetstid för en ferieanställd som inte är reglerad.
  Förtroendearbetstiden är avsedd för enskilt för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen utveckling.

  Hur många timmar årsarbetstiden, den reglerade tiden och förtroendetiden är kan variera beroende på vilket kollektivavtal som gäller för den aktuella anställningen.

  Läs gärna mer om ferieanställning

  Kontakta oss gärna för att få veta vad som gäller för just din anställning.
  Ring oss på telefonnummer 077-515 05 00 eller kontakta oss via kontaktformuläret

  Vänliga hälsningar
  Miriam
 • Jag bumpar tråden. Kan ni exempel på vad ”enskilt för och efterarbete” innebär? Är det alltså lektionsplanering samt rättning?
  Hans
 • Alltså, hur skiljer sig förtroendetidens för- och efterarbete från planeringstid inom den reglerade arbetstiden?
  Hans
 • Godmorgon!
  Då undrar jag om betygssättning, inte sammanställa bedömningar till ett summativt betyg, utan att faktiskt skriva in betyg och kommentarer (på elever som är underkända) i systemet. Ska detta ske på förtroendetiden?

  Mvh Johanna
  Johanna
 • Hej, tack för ditt meddelande!

  Ditt schema över den reglerade arbetstiden ska följa avtalet och alla arbetsuppgifter som rektorn styr över ska rymmas i den ramen. Gör de inte det måste något tas bort eller minska i omfång. Rektor kan inte bestämma att de ska utföras på annan tid.

  Förtroendearbetstiden ska användas för ditt enskilda för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter och viss egen kompetensutveckling.

  Arbetsgivaren leder och fördelar inte arbetet under förtroendearbetstiden. Din rektor kan alltså inte hänvisa arbetsuppgifter som borde hinnas med under den reglerade arbetstiden till förtroende­arbetstiden.

  Du som arbetstagare har arbetsgivarens förtroende att göra en professionell bedömning av innehållet och av var och när du ska förlägga förtroende­arbetstiden.

  Arbetsgivaren har dock rätt att förvänta sig att tiden faktiskt används och att den används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse.

  Reglerad arbetstid
  Exempel på arbetsuppgifter som ska rymmas i den reglerade arbetstiden:

  • Undervisning och praktiskt undervisningsrelaterat arbete
  • Planering med kollegor                     
  • Kompetensutveckling
  • Pedagogisk lunch/rastvakt
  • Sätta och skriva in betyg
  • Prövningar
  • APL-hantering                                       
  • Delta i planering och bedömning/betygssättning av annan undervisningsgrupp
  • Skriva omdömen, IUP, åtgärdsprogram mm
  • Mentorskap
  • Extra anpassningar                             
  • Bistå med underlag till pedagogiska utredningar
  • Frånvarohantering, uppföljning av hög frånvaro
  • Övrig föreskriven dokumentation
  • Deltagande i arbetslag och ämneslag
  • Personalmöten/APT                           
  • Förberedelse, genomförande och rättning av nationells prov
  • Handledning av nyutexaminerade eller VFU-studenter
  • Ansvarsuppdrag (som ämnesansvar, arbetslagledare)
  • Utvecklingsarbete                                
  • Arbetsgrupper (som kris-, mobbing-, elevdemokrati-, utvecklingsgrupp)
  • Oplanerade händelser
  • E-posthantering                                       
  • Föräldrakontakter
  • Fackliga uppdrag

  Vänligen,
  Jessica

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.